Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก ประวัติสมาคมฯ ข่าวสาร เกมส์ กิจกรรมแข่งขัน สินค้า คำถามต่างๆ รางวัลเกียรติยศ สมัครงาน ติดต่อสมาคมฯ
 

 
 
 
 
กติกาเพิ่มเติม!! เอแม็ท รุ่นอนุบาล-ป.2

วิธีการเล่น
1. ให้แยกตัวเบี้ยเครื่องหมาย เท่ากับ (=) ไว้เป็นกองกลาง ที่ผู้เล่นสามารถนำมาใช้ได้ทุกตาเล่น ส่วนตัวเลขกับเครื่องหมาย บวก (+) ลบ (-) ให้นำใส่ถุงเพื่อจับขึ้นมาเล่น หาผู้เริ่มเล่นก่อนโดยให้ผู้เล่นหยิบตัวเบี้ยจากถุงคนละ 1 ตัว เพื่อดูว่าใครได้เริ่มเล่นก่อน โดยเรียงลำดับจาก ตัวว่าง (Blank),20,13,12,11,10, 9, 8, 7, …..,0 , เครื่องหมายบวก (+) ลบ (-) (ใครหยิบได้ใกล้ตัว 20 ได้เริ่มเล่นก่อน หากหยิบได้ Blank ถือว่ามาก่อนตัว 20) จากนั้นให้คืนตัวเบี้ยลงไปในถุง
2. ผู้เล่นทั้งสองฝ่าย หยิบตัวเบี้ย 6 ตัวจากถุง และผู้เล่นคนแรกให้ลงสมการแรกในแนวตั้ง หรือแนวนอนให้ผ่านช่องดาวกลางกระดาน
3. ผู้เล่นคนแรกจะต้องจับตัวเบี้ยในถุงขึ้นมาใหม่เท่ากับจานวนตัวเบี้ยที่ใช้ไป
4. จากนั้นจะเป็นตาเล่นของผู้เล่นคนที่สอง ซึ่งจะต้องต่อตัวเบี้ยทีมีอยู่ให้เป็นสมการใหม่ หรือ สามารถที่จะขยายสมการเพิ่มเติมได้ โดยมีตัวเบี้ยที่ลงไปใหม่สัมผัสกับตัวเบี้ยที่มีอยู่ในกระดานอย่างน้อย 1 ตัว เมื่อคิดคะแนนเสร็จ ให้ยกตัวเบี้ยของสมการเดิมที่ไม่ได้ใช้ออก จากนั้นจะเป็นตาเล่นของผู้เล่นคนต่อไป
5. การคิดคะแนน ผู้เล่นจะได้คะแนนจากสมการใหม่ที่เกิดขึ้น และคิดคะแนนจากแต้มในตัวเบี้ย ที่กำกับไว้ด้านล่างรวมกัน และบวกกับคะแนนพิเศษที่เกิดขึ้นบนตาราง (สีแดง น้าเงิน และเขียว) ดังนี้ ช่องสีแดง +3 หากตัวเบี้ยในสมการวางทับช่องสีแดงจะได้คะแนนบวกเพิ่ม 3 คะแนน ช่องสีน้าเงิน +2 หากตัวเบี้ยในสมการวางทับช่องสีน้ำเงินจะได้คะแนนบวกเพิ่ม 2 คะแนน ช่องสีเขียว +1 หากตัวเบี้ยในสมการวางทับช่องสีเขียวจะได้คะแนนบวกเพิ่ม 1 คะแนนกติกาเพิ่มเติมในการเล่น
1. การผสมตัวเลข การลงเบี้ยตัวเลขนั้นสามารถที่จะนาเลขโดด(0-9) จานวน 2-3 ตัวมาวางติดกันเพื่อเป็นเลข2 – 3 หลักได้ แต่ไม่เกิน 3 หลัก เช่น 216
2. การทาบิงโก ผู้เล่นที่สามารถลงตัวเบี้ยพร้อมกันในตาเล่นเดียว 5 ตัว จะได้คะแนนโบนัสพิเศษเพิ่มอีก 5 คะแนน และ หากลงตัวเบี้ยได้ 6 ตัวจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก 10 คะแนน บวกเพิ่มเข้าไปในคะแนนปกติที่ทาได้อีก
3. การขอเปลี่ยนตัว ผู้เล่นสามารถขอเปลี่ยนเบี้ยได้โดยต้องเสียตาเล่น 1 ตา การเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 1-6 ตัว ยกเว้นถ้าตัวเบี้ยในถุงเหลือไม่ถึง 5 ตัว จะไม่สามารถเปลี่ยนเบี้ยได้อย่างเด็ดขาด
4. ตัวว่าง / Blank สามารถใช้แทนตัวอะไรก็ได้ตั้งแต่เลข 0 – 13 , 20 และเครื่องหมาย บวก (+) ลบ (-) เท่ากับ (=) (คะแนนของ Blank เท่ากับ 0 แต้ม)
5. ห้ามใช้ 0 ไปต่อหน้าตัวเลขทุกจานวน เช่น 07 , 012 ถือว่าใช้ไม่ได้
6. การเปลี่ยนค่าเป็นลบ สามารถเอาเครื่องหมายลบมาวางไว้หน้าตัวเลข 1-9 และ จำนวนต่างๆที่เกิดจากข้อ 1 เพื่อเป็นค่าลบได้ เช่น -5+3 = -2 แต่ห้ามวางเครื่องหมายบวกกับลบไว้ติดกัน เช่น 5 = 8+-3 ไม่ได้

 

 การสิ้นสุดเกม
1. เกมจะสิ้นสุดเมื่อผู้เล่นคนใดคนหนึ่งใช้ตัวเบี้ยที่ตนมีอยู่จนหมด (หลังจากที่ตัวเบี้ยในถุงหมดแล้ว)
2. ในขณะเดียวกันผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะยังคงมีตัวเบี้ยเหลืออยู่ ให้นับคะแนนรวมของตัวเบี้ยนั้นแล้วคูณสองนาไปบวกให้ผู้เล่นที่เป็นคนลงตัวเบี้ยหมดก่อน
3. ในกรณีที่ผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถเล่นตัวเบี้ยที่เหลือในแป้นของเขาทั้งสองแล้ว และบอกผ่านครบ
3 ครั้งติดต่อกันทั้งสองฝ่าย รวมกันเป็น 6 ครั้ง ก็ถือว่าเกมการเล่นสิ้นสุดลง การนับคะแนนจะทาโดยเอาคะแนนของตัวเบี้ยที่เหลืออยู่ในแป้นลบออกจากคะแนนของตนเองโดยไม่ต้องคูณสอง


 

 

 
Home | About us | News | Games | Events | Products | F.A.Q. | Hall of Fame | Jobs | Contact us
Thailand Crossword Facebook